Mục đích chính của Hộp xoay đồng hồ tự động là đảm bảo sự hoạt động không ngừng nghỉ của bộ máy đồng hồ. Nhiều đồng hồ cơ có một số lượng lớn các tùy chọn bổ sung, chẳng hạn như để hiển thị ngày, tháng và ngày hiện tại trong tuần. Một số đồng hồ có hệ thống chỉ báo bổ sung, ví dụ, chúng có thể hiển thị thời gian hiện tại ở múi giờ khác hoặc lịch âm. Nếu cơ chế đồng hồ dừng lại, thì bạn sẽ cần thiết lập lại tất cả các thông số và ở một số mẫu, quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, bạn có thể sẽ phải nghiên cứu chi tiết hướng dẫn sử dụng để làm điều đó. Hầu hết tất cả các cơ chế hiện đại đều được lên dây cót khi bạn đang đeo đồng hồ đeo tay. Đồng thời, bộ lên dây đồng hồ tự động cho phép bạn giữ cơ chế hoạt động vĩnh viễn.Sau khi mua một bộ lên dây đồng hồ tự động, bạn sẽ không cần phải nhớ xem hôm nay mình đã lên dây cót cho đồng hồ hay chưa. Chỉ cần đặt đồng hồ của bạn trên rôto của bộ lên dây đồng hồ tự động và nó sẽ đảm nhận cơ chế này