Hiển thị một kết quả duy nhất

95.000.000
99.000.000
46.000.000